Tid for vårrydding!

Våren er kommet
Hageavfallsmottaket har åpnet for sesongen.
I uke 17, 18, 19 og 20 vil åpningstidene være som følger:

Man, tirs, ons og fre  08.00- 15.00
Tors 08.00- 19.00


Åpningstider etter denne perioden vil vi komme tilbake til.

RØDBOKS
Rett over påske er vi igjen gang med vår årlig Rødboks henting.
Sett boksen ut kvelden før vi kommer.
For tider for ditt område  se her.

Endringer i renovasjonsruter på kysten!

Renovasjonsrutene på Sleneset og Lovund går på samme dag som tidligere, men klokkeslettene er endret.
Sleneset renoveres fra 09.30
Lovund renoveres fra 12.30

Det er i tillegg kommet endringer som får konsekvenser for vår Mobile Gjenbruksstasjon.
Vi vil få lagt ut disse endringene så snart alt er klart.

Matavfall
Vi ser at innbyggerne i våre 6 kommuner har meget bra kvalitet på matavfallet i de grønne posene. Men, vi ser også at mengdene grønnposer går ned. Vi minner derfor alle om at alt matavfall skal i grønne poser. Vårt anlegg sorterer optisk, og ser derfor kun grønne poser, ikke matavfall i andre poser. Vår oppfordring er derfor: Fortsett den gode sorteringen, men få mer matavfall ut av restavfallet. På denne måten får vi driftet flere bybusser med Biogass og produsert mer Biogjødsel. For en ting kan vi i HAF love. Det nytter å sortere i vårt område. Det du sorterer blir til noe nytt.
Husk også to knuter på alle avfallsposer!

Returkartonglotteriet
Vi minner om at vi til nå i 2013 har hatt 4 lokale vinnere av 10 000,- hver i Returkartonglotteriet. Skyll, brett og stapp 6 kartonger i nr. 7, så har dere også et lodd til neste trekning.

Folder for Mobil gjenbruksstasjon 1. halvår 2014 er nå sendt ut til alle distrikter i HAF området. Last ned her.

Tid for snørydding
Med det skiftende vinterværet vi nå har, er det meget viktig at det er ryddet snø rundt dunkene på tømmedagene. Vi setter stor pris på hjelpen slik at alle får tømt, og våre renovatører får OK arbeidsforhold.

Husk at alt farlig avfall kan leveres gratis på våre gjenbruksstasjoner hele året.

REGULERINGPLAN FOR TOMT RØSSVOLLHEI AVFALLSANLEGG.

 

Det er igangsatt arbeid med detaljreguleringsplan av et område beliggende ved eksisterende utslipp av sigevann fra Røssvollhei avfallanlegg til Langvassåga. Planen berører deler av eiendommene 94/5, 94/87, 94/5,94/8 og  94/8/1  og elva Langvassåga.  Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bygging av renseanlegg og utjevningsbasseng for sigevann. Planen omfatter nødvendig tomtearealer som forutsettes etablert ved oppfylling langs kanten og i Langvassåga. Spørsmål eller kommentarer bes sendt Siv. ing. Jan Lian AS, 7863 Overhalla eller e-post jan.lian@ntebb.no innen 14.12.12.

VI GJØR OPPMERKSOM PÅ AT NÅ SKAL ALLE TYPER BATTERI LEVERES GRATIS TIL UTSALGSSTED ELLER GJENBRUKSSTASJONER.

VI BER OGSÅ OM HJELP TIL Å SAMLE INN FLERE SPAREPÆRER OG MOBILTELEFONER!

Vi minner alle skoler om Telysjakten som igjen er godt i gang, og minner om Øresvik skole som ble fylkesvinner og nr. 2 nasjonalt sist gang. Fantastisk innsats.

For alle som tror at returkartonglotteriet ikke eksisterer, så har vi gode nyheter. Lotteriet lever i beste velgående, så husk: Skyll, brett og stapp kartongene, skriv på navn og tlf/ adresse, og akkurat du kan stikke av med en av de store premiene i dette lotteriet. se mer på www.grontpunkt.no 

Minner om at dere kan bestille SMS- varsling for papirtømming, hente de grønnposene dere trenger i boksen utenfor hovedkontoret i Moloveien 8, og at dere bruker returpunktene rundt om i distriktet slik at vi opprettholder den gode sortering vi har i dag på de fleste fraksjoner.


READ MORE
(UPDATED 9/20/2012 12:00:00 AM)
Driftsmeldinger

Driftsmeldinger
Driftsmelding!
24. april
Rødboks innsamling er noe forsinket i områdene Utskarpen Bustneset. Dette området vil bli tatt i løpet av dagen.

MVH
HAF IKS

Read more
(9/18/2013 10:40:00 AM)


Helgeland Avfallsforedling IKS
 sitemap
Admin